Het bestuur van de faculteit Geesteswetenschappen heeft besloten per 1 januari 2018 de subsidiekraan dicht te draaien en daarmee Geestdrift op te heffen. De faculteit verliest daarmee haar enige onafhankelijke medium. Juist voor de faculteit Geesteswetenschappen, die haar studenten zou moeten opleiden tot kritische denkers en schrijvers, is dat onacceptabel.

In januari werden wij, de redactie, benaderd door het universiteitsbestuur met de vraag of we met een plan wilden komen voor de toekomst van Geestdrift. Bezuinigingen waren noodzakelijk, maar er werden geen specifieke eisen gesteld. In het nieuwe plan hebben we de visie van het tijdschrift aangescherpt – inhoudelijk de focus terug op studenten, de faculteit en de stad Utrecht – en ruim een kwart op het budget bezuinigd. Om zoveel mogelijk studenten een podium te bieden, is daarnaast de webredactie aanzienlijk uitgebreid en geprofessionaliseerd.

Aanvankelijk werd het plan positief ontvangen: het verrichte werk werd gewaardeerd. We gingen enthousiast met het nieuwe plan aan de slag. Het viel dan ook rauw op ons dak toen hoofdredacteur Edwin ineens te horen kreeg dat de universiteit de stekker uit Geestdrift trekt. In plaats van een onafhankelijk tijdschrift wil de universiteit een facultair informatieplatform oprichten, dat geen ruimte biedt voor institutionele reflectie en creativiteit. Deze beslissing werd genomen zonder het gesprek aan te gaan, waardoor ons de kans is ontnomen om verdere hervormingen voor te stellen.

Geestdrift is een product voor en door geesteswetenschappers en vormt een cruciale schakel tussen universiteit en maatschappij. Het tijdschrift biedt studenten de mogelijkheid praktische ervaring op te doen, hetgeen binnen de universiteit nauwelijks gefaciliteerd, maar van de arbeidsmarkt wel geëist wordt. Veel oud-redactieleden hebben mede dankzij hun tijd bij Geestdrift carrière gemaakt in onder andere de journalistiek en uitgeverswereld. Het tijdschrift is daarmee essentieel voor de zelfontplooiing van studenten, maar vervult bovenal een onmisbare rol als onafhankelijk medium dat de faculteit niet alleen representeert, maar ook controleert. Het is onvoorstelbaar dat de universiteit de toegevoegde waarde van Geestdrift niet langer inziet en blijkbaar in de ban is geraakt van rendementsdenken en zelfpromotie.

In de komende maanden zullen we op verschillende manier vechten voor ons bestaansrecht, waarbij we hopen op jullie hulp. Geestdrift geeft zich niet gewonnen.

Hoogachtend,

De redactie